[spacing desktop_height=”94″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″][contentbox padding=”0px 15px 0px 15px” mobile_padding=”0px 15px 0px 15px” translatex=”0″ translatey=”0″][singleheading alignment=”text-center” heading_color=”#777777″ heading_bottom_margin=”24px” line_width=”” line_height=”” line_color=”” heading_font_weight=”600″ heading_font_size=”16px” heading=”پروژه های ویژه”][advtext alignment=”text-center” max_width=”730px” bottom_margin=”30px” font_size=”42px” line_height=”50px”]پروژه های ما را در زیر مشاهده کنید, سپس با ما تماس بگیرید[/advtext][advtext alignment=”text-center” tag=”div” color=”#414042″ max_width=”730px” font_size=”18px” line_height=”30px”]ما مفتخریم که آخرین پروژه های خود را به شما نشان دهیم. گالری متنوعی از پیشرفت ها ، بازسازی ، اضافات و ساخت و سازهای جدید پیدا خواهید کرد.[/advtext][/contentbox][spacing desktop_height=”70″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″][portfolio showcase=”style-2″ items=”20″ column=”5c”]
[spacing desktop_height=”94″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[spacing desktop_height=”52″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][advtext tag=”div” color=”#414042″ font_size=”18px” line_height=”30px”]ما بهترین بودجه خانه ها و ساختارها را در بودجه و بازه زمانی مشتری خود ایجاد می کنیم بدون آنکه کیفیت و کار کاری را قربانی کنیم. ما شما را در مورد جدیدترین سبزترین شیوه ها و مصالح ساختمانی به روز می کنیم.[/advtext]
[singleheading heading_color=”#777777″ heading_bottom_margin=”25px” line_width=”” line_height=”” line_color=”” heading_font_weight=”600″ heading_font_size=”16px” heading=”پروژه های ما”][advtext color=”#030f27″ font_size=”42px” line_height=”50px”]راه حل های تضمین شده برای نیازهای شما برای تعمیر و نگهداری منازل[/advtext]
[spacing desktop_height=”70″ mobile_height=”50″ smobile_height=”50″]
[contentbox padding=”17px 15px 17px 15px” mobile_padding=”17px 15px 17px 15px” background_color=”#ffffff” horizontal_hover=”0px” vertical_hover=”0px” blur_hover=”20px” spread_hover=”0px” shadow_color_hover=”rgba(0,0,0,0.07)” translatex=”0″ translatey=”0″][imagebox alignment=”text-center” image=”8992″ content_padding=”30px 30px 12px” heading=”صنعتی” heading_color=”#414042″ heading_url=”https://your-link” heading_font_size=”18px”][/contentbox][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][contentbox padding=”17px 15px 17px 15px” mobile_padding=”17px 15px 17px 15px” background_color=”#ffffff” horizontal_hover=”0px” vertical_hover=”0px” blur_hover=”20px” spread_hover=”0px” shadow_color_hover=”rgba(0,0,0,0.07)” translatex=”0″ translatey=”0″][imagebox alignment=”text-center” image=”9011″ content_padding=”30px 30px 12px” heading=”انرژی” heading_color=”#414042″ heading_url=”https://your-link” heading_font_size=”18px”][/contentbox][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″]
[contentbox padding=”17px 15px 17px 15px” mobile_padding=”17px 15px 17px 15px” background_color=”#ffffff” horizontal_hover=”0px” vertical_hover=”0px” blur_hover=”20px” spread_hover=”0px” shadow_color_hover=”rgba(0,0,0,0.07)” translatex=”0″ translatey=”0″][imagebox alignment=”text-center” image=”9009″ content_padding=”30px 30px 12px” heading=”ساخت و ساز” heading_color=”#414042″ heading_url=”https://your-link” heading_font_size=”18px”][/contentbox][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][contentbox padding=”17px 15px 17px 15px” mobile_padding=”17px 15px 17px 15px” background_color=”#ffffff” horizontal_hover=”0px” vertical_hover=”0px” blur_hover=”20px” spread_hover=”0px” shadow_color_hover=”rgba(0,0,0,0.07)” translatex=”0″ translatey=”0″][imagebox alignment=”text-center” image=”9012″ content_padding=”30px 30px 12px” heading=”مکانیکی” heading_color=”#414042″ heading_url=”https://your-link” heading_font_size=”18px”][/contentbox][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″]
[contentbox padding=”17px 15px 17px 15px” mobile_padding=”17px 15px 17px 15px” background_color=”#ffffff” horizontal_hover=”0px” vertical_hover=”0px” blur_hover=”20px” spread_hover=”0px” shadow_color_hover=”rgba(0,0,0,0.07)” translatex=”0″ translatey=”0″][imagebox alignment=”text-center” image=”9010″ content_padding=”30px 30px 12px” heading=”نجاری” heading_color=”#414042″ heading_url=”https://your-link” heading_font_size=”18px”][/contentbox][spacing desktop_height=”30″ mobile_height=”30″ smobile_height=”30″][contentbox padding=”17px 15px 17px 15px” mobile_padding=”17px 15px 17px 15px” background_color=”#ffffff” horizontal_hover=”0px” vertical_hover=”0px” blur_hover=”20px” spread_hover=”0px” shadow_color_hover=”rgba(0,0,0,0.07)” translatex=”0″ translatey=”0″][imagebox alignment=”text-center” image=”9013″ content_padding=”30px 30px 12px” heading=”برق” heading_color=”#414042″ heading_url=”https://your-link” heading_font_size=”18px”][/contentbox]
[spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]
[contentbox padding=”53px 35px 60px 35px” mobile_padding=”50px 35px 50px 35px” background_color=”#f7f9fa” border_width=”1px” rounded=”5px” translatex=”0″ translatey=”0″][headings subheading_width=”400px” heading_font_size=”22px” heading_bottom_margin=”15px” heading=”بیایید در مورد پروژه خود صحبت کنیم” subheading=”بعد از اینکه ما اطلاعاتی را از شما دریافت کردیم ، ما وقت خود را برای بحث بیشتر در مورد پروژه خود تنظیم خواهیم کرد.”][/headings][spacing desktop_height=”32″ mobile_height=”32″ smobile_height=”32″]

  [/contentbox]
  [contentbox padding=”47px 50px 94px 50px” mobile_padding=”40px” background_color=”rgba(3,15,39,0.6)” border_color=”rgba(231,231,231,0.3)” border_width=”1px” rounded=”5px” translatex=”0″ translatey=”0″][advtext color=”#f2f2f2″ bottom_margin=”8px” font_size=”42px”]در تماس باشید[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″ bottom_margin=”25px”]اگر سؤال یا ایده ای دارید که می خواهید به اشتراک بگذارید ، یک پیام ارسال کنید. برای هر چیز خاص تر ، لطفاً از یکی از آدرسهای ذکر شده در زیر استفاده کنید.[/advtext][gridbox grid=”2″ border_type=”no” gaph=”25″][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]آدرس نمایندگی
  مازندران تنکابن خیابان فردوسی غربی
  ما را در نقشه پیدا کنید[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]آدرس شرکت
  تهران خیابان ولیعصر پلاک 123
  ما را در نقشه پیدا کنید[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]پشتیبانی
  +1 212-946-2707[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]شرکت
  +1 212-946-2703[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]مطبوعات
  +1 212-946-2000[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]سوالات فروش
  +1 212-946-2704[/advtext][advtext tag=”div” color=”#f2f2f2″]ایمیل ما
  info@BauerX.com[/advtext][/gridbox][/contentbox][spacing desktop_height=”0″ mobile_height=”40″ smobile_height=”40″]
  [spacing desktop_height=”100″ mobile_height=”60″ smobile_height=”60″]